Arda Batu – TÜRKONFED Genel Sekreteri

Anadolu yollarında güçlenen bir işbirliği, bir dostluk ve bir hareket…

Arda Batu, Genel Sekreter & Yönetim Kurulu Üyesi, Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED)

 

Mehmet Bey’in kaleminden çıkan ve Genel Sekreteri olduğum TÜRKONFED ile yapılan işbirliğinin sonucu olarak doğan “Türkiye’nin Orta Demokrasi Sorunları ve Çözüm Yolu – Yargı, Hesapverirlik, Temsilde Adalet eserinin ve Mehmet Bey ile tanışmamızın hikayesini anlatmak üzere bu yazıyı yazmaktan ve bu hikayenin içinde olmaktan büyük şeref duyduğumu aktararak başlamak isterim.

Aslında yıllardır aynı camiada olmamıza rağmen Mehmet Bey ile tanışmamız TÜRKONFED Genel Sekreter yardımcımız Emre Tamer’in Mehmet Bey’in başkanı olduğu İstanbul Tahkim Derneği’ne geçişi ile oldu. Mehmet Bey birkaç ay önce TÜSİAD Yargı Reformu Çalışma Grubu başkanı olarak liderlik ettiği Yargı Hizmetlerinde Kalite Raporunu Türkiye çapında tanıtmak ve tartışmak istiyordu. Bu iş için de en uygun kurum tabii ki TÜRKONFED’di.

İşbirliğimiz Türkiye’de en büyük başlangıçların şehri olan Samsun’da 2016 yılında TÜSİAD – TÜRKONFED Yargı Hizmetlerinde Kalite Yuvarlak Masa Toplantılarının ilki ile başladı. Refah için Hukuk sloganını şiar edinmiş bir entelektüel olan Mehmet Bey’in tespitleri, ürettiği basit ve güçlü çözüm önerileri bende olduğu gibi toplantıya katılan Samsunlu iş insanlarının tamamında bir umut ışığı doğurdu. Bu toplantıları Mehmet Gün sözcülüğünde, Türkiye’nin dört bir yanına giderek bir seri halinde sürdürdük. Gittiğimiz bölgelerdeki iş insanlarına yargıdaki sorunların kök sebeplerini anlattık, yargı reformunun önemini, felsefesini, temel ilkelerini ve önerdiğimiz hedeflerini vurguladık.

İş insanları, bir yandan önerileri benimserken, diğer yandan konferansın yönünü “hukukun üstünlüğü yoluyla demokrasiyi geliştirmek” yönünde değiştirdiler. Anadolu’nun 5 şehrini ziyaret ettiğimiz bu yolculukta Mehmet Gün’ün düşüncelerindeki derinliği, vatan sevgisini ve hukukun üstünlüğüne olan inancını gördüm. Anadolu’nun her köşesinden iş insanları ile samimi, içten ve saygın bir iletişimi ve gönül birlikteliğini hızla kurabildiğini gözlemledim.

TÜRKONFED’in “Yeni Anayasa’ya Doğru” isimli raporunda “orta gelir” tuzağı ile “orta demokrasi” ilişkisini halihazırda kurmuştuk. Daha önce hazırladığımız ve büyük ses getiren “Orta Gelir Tuzağı” raporlarındaki vurguyu demokrasi alanına daha net taşıyacağımız bir “Orta Demokrasi Tuzağı” raporu hazırlamak istiyorduk. İşte bu süreçte Türkiye’ye orta demokrasi tuzağından çıkışın yolunu gösterebilecek çok uygun bir aydın olduğu kanaatiyle, Mehmet Bey’i -kendi onayını da alarak- TÜRKONFED Yönetim Kuruluna yazar ve sözcümüz olarak önerdim.

Önerim TÜRKONFED yönetimi tarafından kabul edildi. Değerli entelektüeller Dr. Haluk Tükel ve Bekir Ağırdır’ın da katılımı ile ilk planlamaları yaptıktan sonra Mehmet Bey hızla çalışmaya başlayarak 1 sene gibi bir sürede bir politika belgesinin kapsamının çok aşan, sorunları kök sebepleri ile açıklayan, çözüm için kapsamlı öneriler getiren ve akademik gerekçeleri ortaya koyan bu eseri ortaya çıkardı.

“Türkiye’nin Orta Demokrasi Sorunları ve Çözüm Yolu: Yargı, Hesapverirlik ve Temsilde Adalet” isimli bu eserdeki tespit ve öneriler özellikle Anadolu iş insanları olmak üzere Türkiye’deki iş dünyasının üzerinde mutabık olduğunu, hukukun üstünlüğü, temel insan hakları, fikir ve ifade özgürlüğü alanlarındaki şikayetlerin gidermeye ve Türkiye’yi kısa bir sürede gelişmiş bir demokrasi haline getirebileceğini güvenle söyleyebilirim.

Eser 2018’de yayınlandıktan sonra kısa sürede 2. Baskısını yaptı ve 10,000 civarında nüsha okurlarıyla buluştu. TÜRKONFED ile Mehmet Gün’ün başkanı olduğu Daha İyi Yargı Derneği’nin, Türkiye’nin hemen her tarafında bölgesel iş dünyası federasyonları ve barolarla birlikte düzenlediği Yapısal Reformlar konferansları da yüksek kabul gördü. 24 Ekim 2019’da Ankara’da düzenlenen konferansa katılan AB temsilcileri önerilerin AB’nin önerileri ile birebir uyuştuğunu ifade etti.

TÜRKONFED camiasındaki bu kabulün bir olumlu sonucu daha oldu: Mehmet Bey ilk Genel Kurulumuzda Başkan Yardımcımız olarak yönetim kurulumuza girdi.

Benim de okumaktan büyük keyif aldığım ve bu kitabı özgün kılan en önemli nokta, Türk devlet kültürünün tarihin derinlerindeki değerlerine de işaret etmesi, gelismiş demokrasilerin, yargı ve Anayasayı koruma kurumlarının özüne dönerek geliştirilmesine yarayacak özgün fikirler ve çözüm önerileri getirmesidir. Böyle bir eserin ortaya çıkmasına vesile olmuş ve katkıda bulunmuş olmaktan gurur duyuyorum.