A’dan Z’ye Türk Yargı Reformu

Türkiye’nin yargı sorununu kökünden çözmek için (i) verimli çalışmaya, kaliteli hizmet üretimine odaklanan; (ii) yönetim biliminin gereklerine uyarlı, yalın yapılanmış olan; (iii) her türlü işlem ve kararında tam şeffaflığın sağlanmış olduğu; (iv) tam hesapverir, her türlü işlem ve kararın yargısal denetime tabi olan, (v) toplumun, isteyen herkesin süreçlere katılabildiği ve denetleme imkanına sahip olduğu bir sistem tasarımı gerçekleştirmeye çalıştık. Bu amaçla geliştirdiğimiz tasarım ve taslaklar, klasik manada bir yargı kurulu olan Hakimler ve Savcılar Kurulu’nu yeniden yapılandırmak için değildir; yargı sisteminin tamamını, mahkemelerden yargılama usullerine ve yargı mesleklerine, meslek kuruluşlarından yargısal denetimi sağlayan yeni bir mahkemeye ve merkezinde bir düzenleyici kurum olan geniş bir yelpazeyi kapsamaktadır.

Temel fikir yargı teşkilatını kaliteli hizmet üretir hale getirmektir.
Bu nedenle hizmet üretiminin merkezinde bir düzenleyici kurum öngördük; düzenleyeceği hususları dikkate alarak kurumu tasarladık. Hizmet birimlerini ve üreticilerini kapsayan sistemin şeffaflık ve hesapverirliğini, her türlü işlem ve kararın yargısal denetimini ve bunu sağlayacak bir mahkeme kurarak çözdük. Tasarladığımız sistemin her bir ayağı tam bağımsız olan üç temel direği vardır: (i) Düzenleyici kurum; (ii) hizmet üreticisi meslekler ve kuruluşları; (iii) yargısal denetimi sağlayacak uzman bir mahkeme, Adalet Yüksek Mahkemesi.

Birçoklarının yaptığı gibi başka bir toplumun kendi ihtiyacı için geliştirdiği çözümü Türkiye’ye uyarlamaktan özellikle kaçındık. Genç bir ekiple çalışarak sorunlara kökten ve kalıcı çözüm getiren yeni ve tamamen özgün bir tasarım oluşturduk. Daha sonra uluslararası tecrübeleri inceleyerek çözümlerimizin sağlıklı, köklü ve isabetli olduğundan emin olduk.

Daha İyi Yargı Derneği’nden A’dan Z’ye Türk Yargı Reformu için 9 Çözüm Önerisi

Türkiye’nin Orta Demokrasi Sorunları ve Çözüm Yolu” isimli önceki yayınımızda belirlediğimiz yargı sorununu temelinden çözmek amacıyla geliştirdiğimiz ve “A’dan Z’ye Türk Yargı Reformu” adıyla kitaplaştırmış olduğumuz yenilikçi çözüm önerilerimizi kilit 9 ana başlık halinde kamuoyuna sunmaktan gurur duyarız.

A’dan Z’ye Türk Yargı Reformu Yönetici Özeti

Yargının yürütme ve yasama güçlerinden tam anlamıyla ayrılmasını sağlayan yenilikçi önerilerimizin dünya üzerinde bütün yargı güçlerini ve demokrasileri geliştirme kapasitesi taşıdığına inanıyoruz. Kamuoyunu ve tüm paydaşları aşağıda sıraladığımız yenilikçi çözümleri tartışmaya, geliştirmeye ve üzerinde mutabakat oluşturmaya davet ediyoruz.

A’dan Z’ye Türk Yargı Reformu Tüm Rapor

Bu eseri üzerinde geniş bir tartışma ile geliştirmek arzusu ile eş zamanlı olarak Türkiye’de ve dünya çapında kamuoyunun dikkatine sunmaktan gurur ve mutluluk duyuyoruz. 

Bu konuya ilgi duyan herkesin önerilerin tamamı veya bir kısmı hakkında eleştirilerini, fikir ve önerilerini paylaşmasını, böylelikle bu önemli konuda çözüme küçük ya da büyük katkıda bulunmasını diliyoruz.

Tasarım ve Taslaklar

Kapsayıcı, Hesapverir ve Tam Bağımsız Düzenleyici Kurum; Adalet Yüksek Kurumu ve Daimî Hukuk Şûrası

Tam Bağımsız Yargısal Meslek Kuruluşları

Yargıda İdari Kararların Yargısal Denetimi İçin Uzman Mahkeme

Hakim ve Savcı Görevlerine Liyakat ve Açık Yarışma Bazlı Seçilme ve Atamalar

Yeknesak Hukuk Meslekleri Kariyer Planı

Optimum Mahkeme Yapılanması, Dağılımı ve Modern Yargılama Usülleri

Yargı Hakkında Anayasa’ya Eklenecek Hükümler

Ekonomi ve Hukuk Buluşmaları

Ekonomi ve Hukuk Buluşmaları – Diyarbakır
19.01.2022
Türkiye ihtiyacından fazlasının üretebilecek dinamik bir insan kaynağına, coğrafi ve kültürel zenginliğe ve fırsatlara sahip. En önemli sorunumuz ileri bir demokrasi, hukuk devleti ve refah ülkesi haline gelememiş olmak. En büyük zenginliğimiz ise bu sorunları çözme dinamiklerini oluşturan farklılıklarımız.
Ekonomi ve Hukuk Buluşmaları – Antalya
09.12.2022
“Ekonomistler Türkiye’nin aslında zengin bir ülke olduğunu ama kaynaklarını iyi değerlendiremediğini, elde olanı israf ettiğini, çözümün ise yapısal reformlardan geçtiğini anlatıyorlar. Yine ekonomistler söz birliği etmişçesine, yapısal reformların en başında ‘hukukun üstünlüğü’ ile ‘bağımsız yargı’nın geldiğini söylemekteler.”
Ekonomi ve Hukuk Buluşmaları – Konya
25.11.2022
Adalet istatistiklerine göre 2021 yılında Konya merkezde 39 bin ceza davası açılmış. 28 bin dava da bir önceki seneden kalmış. Türkiye’de davalar beş ila dokuz yıl arasında sürüyor. Bu gerçeğin verdiği mesaj şudur: Ben arkadaşıma borç verirsem, geri almam en az dokuz sene sürebilir. Öyleyse ben bu borcu vermemeyeyim, ben bu krediyi açmayayım. Ekonomimizin iyileşmesi için bu tabloyu değiştirmemiz gerekiyor.
Ekonomi ve Hukuk Buluşmaları – Gaziantep
14.10.2022
Elimizde yargı organları var ama üyelerini siyasetçiler belirliyor. Sonra diyoruz ki yargı işini yapmıyor. Yargının elini kolunu bağlıyoruz. Yargıyı özgür bırakalım. Yargıyı özgür bırakırsak, özgür olmaya layık hale getirerek özgür bırakırsak, işte o zaman Türkiye’nin önü açılır, Türkiye’yi kimse tutamaz.
Ekonomi ve Hukuk Buluşmaları – Çanakkale
27.09.2022
Adalet hissi, yani toplumsal dayanışma ve işbirliği, kaliteli yargı hizmeti ile gerçekleşir. Mahkemeye işimiz düşmese bile yargı hizmetinde kalite aksar ise toplumda adalet duygusu, dayanışma ve işbirliği arzusu aksar. Yargının kaliteli hizmet vermesi için mensuplarının, hâkim, savcı ve avukatların, meslekte yetkin, tecrübeli, bilgili ve her türlü bağımlılıktan ve etkiden ari olması, mahkemelerin hizmet süreçlerinin iyi yönetilmesi, makul sürede ve makul maliyetle hizmet verilmesi şarttır.
Ekonomi ve Hukuk Buluşmaları – Kayseri
13.06.2022
Yargıyı yüksek derecede güven duyulacak bir kamu hizmeti kurumu haline getirmek, meşruiyetinin gereği olarak topluma kaliteli hizmet vermesi temel reform hedefi olarak belirlenmelidir. Yargı en başta devletin kendisi itimat edeceği şekilde geliştirilmelidir.
Ekonomi ve Hukuk Buluşmaları – Hatay
03.06.2022
Türkiye’nin temel hedefi özgürlükleri koruyup geliştiren, hukukun üstünlüğü, çağdaş bilim ve teknoloji yoluyla rekabet gücünü yükselterek yüksek refah sağlayan ülkelerin arasında yer almak olmalıdır.
Ekonomi ve Hukuk Buluşmaları – Moda ve Hazır Giyim Federasyonu
18.05.2022
Özgür yargı, özgürleştirir ve zenginleştirir. Bağımlı yargı ise bütün toplumu bağımlı ve kısıtlı hale getirir. Türkiye yargıyı A’dan Z’ye reforme etmek, kaliteli hizmet verir, şeffaf, hesapverir ve hukukun üstünlüğüne en yüksek derecede riayet eder, tam bağımsızlığını hak eder ve koruyabilir bir yapıya kavuşturmak ve hukukun üstünlüğü ile kusursuz adaleti tecelli ettirebilir hale getirmek zorundadır.
Ekonomi ve Hukuk Buluşmaları – Edirne
29.04.2022
Yöneticilerimize karşı yargının eli kolu bağlıdır. Bilimsel olmayan faiz politikası uygulayarak enflasyonu ve ticari kredi faizlerini patlatan, Aralık 2021 ayında milli paramızın değerini yarıdan fazla kaybettiren ekonomi yönetiminin, görevi ihmal ve ihlal sayılan keyfi yönetimi sürdürebiliyor olmasının sebebi, hukukun kendilerine hesap soramıyor olmasıdır.
Ekonomi ve Hukuk Buluşmaları – Mersin
22.04.2022
Tarihin bu anında, daha iyi bir yargı yoluyla, daha iyi demokrasi, daha güçlü ekonomi ve daha yüksek refah için Türkiye’nin önüne tarihi bir fırsat penceresi açılıyor. Bu fırsatı değerlendirmek için Türkiye, 2023 seçimlerine, yargıyı tam bağımsız ve güven verir hale getiren bir anayasa değişikliği yapmış olarak girmelidir.
Ekonomi ve Hukuk Buluşmaları – Bursa
23.03.2022
Sözün özü Türkiye’de yargı; ekonomiye yardımcı olmuyor, güven vermiyor, tersine ilişkileri tamir edip uzlaştırmak yerine ilişkileri bozucu oluyor ve yıkıcı oluyor. Türkiye’de esas sorun yasalarda değil uygulama aşamasındadır. Yargı idaresinin hiç bir kişi, grup veya koalisyonun nüfuz oluşturamayacağı şekilde düzenlemek elbette temel şarttır.
Ekonomi ve Hukuk Buluşmaları – İzmir
10.03.2022
İş dünyasına özgüveni yargı ve hukuk kazandırır! Uluslararası standartlarda hukuk ve yargı, uluslararası rekabet gücü kazandırır. İşletmelerin birleşip güçlenerek rekabet gücü kazanması gelişmiş hukuk güvenliği ile mümkündür.
Ekonomi ve Hukuk Buluşmaları – Denizli
01.03.2022
Hâkim, Savcı ve avukat mesleklerinin iyi işbirliği yapmaları halinde kaliteli hizmet üretilebilir. Bunun için yargı sisteminin merkezinde yargı hizmetlerini düzenleyen, hiçbir kişi, grup veya koalisyonun nüfuz oluşturamayacağı sayı ve nitelikte bir üye kompozisyona sahip düzenleyici kurum olmalıdır.

Yorum ve Geri Bildirimler