Yayınlarım

İçinde yaşadığımız şartları geliştirmek, refahımızı yükseltmek, sonraki nesillere daha iyi bir gelecek bırakmak için her daim çalışmalıyız.

E-Gdv7xXEAIldGF

A’dan Z’ye Türk Yargı Reformu

Türkiye’nin yargı sorununu kökünden çözmek için (i) verimli çalışmaya, kaliteli hizmet üretimine odaklanan; (ii) yönetim biliminin gereklerine uyarlı, yalın yapılanmış olan; (iii) her türlü işlem ve kararında tam şeffaflığın sağlanmış olduğu; (iv) tam hesapverir, her türlü işlem ve kararın yargısal denetime tabi olan, (v) toplumun, isteyen herkesin süreçlere katılabildiği ve denetleme imkanına sahip olduğu bir sistem tasarımı gerçekleştirmeye çalıştık.
avukat-olmak

Bozkır’dan Dünyaya … AVUKAT OLMAK

Özüme bir yolculuk olarak da görülebilen “Bozkır’dan Dünyaya… Avukat Olmak” kitabının birinci safhası Bozkır güneşinin altında ot yolan, eşek ve oğlak güden küçük bir çocukken yaşadığım kayıpları, kısıtlarımı, ayağı tabureden yere değmeyen bir çocukken kendiliğimden üstlendiğim sorumluluk duygusunu, hayallerimi, birer birer gerçekleştirme mücadelemi, yokluklarımın değerlerle nasıl zenginliğe dönüştüğünü ve bu yoldaki mücadelemi paylaştığım bir dost sohbeti, Anadolu çocuklarından Mehmet’i tanıyacağınız, içleneceğiniz ve gururlanacağınız samimi bir iç döküş…
turkiyenin-orta

Türkiye’nin Orta Demokrasi Sorunları ve Çözüm Yolu

Mayıs 2018’de yayımladığım “Türkiye’nin Orta Demokrasi Sorunları Yargı, Hesapverirlik, Temsilde Adalet ve Çözüm Yolu” isimli kitabım, Türkiye’nin “orta demokrasi” aralığında değerlendirilmesine neden olan “kanıksanmış” sorunlarını ve kök sebeplerini, bir avukat gözü ile belirleyerek çözüm önerileri geliştiren kapsamlı bir reform önerisi niteliğindedir. Kitapta belirlenen sorunların tamamının “hukukun üstünlüğü aksamaları” yansımaları olması nedeniyle bu kitabın adını Türkiye’nin Hukukun Üstünlüğü Sorunları: Yargı, Hesapverirlik, Temsilde Adalet ve Çözüm Yolu” olarak da koyabilirdim.
gs

Türkiye, Uyuşmazlıklarda Doğrunun Tam olarak Açıklanmasına Çağdaş Bir İfşa ve İbraz Sistemine Muhtaçtır

Prof. Dr. KÖKSAL BAYRAKTAR’a armağan edilen, hakemli bir dergi olan Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi’nin 2010/1 sayılı nüshasında s. 49’da yayınlanan bu kapsamlı makalemde yer alan iki tespit, Türkiye’yi iki bakımdan çok yakından ilgilendirmekte: Birincisi; çekirdek ailede dürüst bir birey olarak yetiştirilmiş insanlarımızın, devlet kurumları ve özellikle de adliye ile ilk karşılaştıkları andan itibaren, dürüst davranmanın aleyhlerine işlediğini görmesi ile başta dürüstlük olmak üzere diğer toplumsal değerlerini hızla kaybettiği gerçeğidir.
tusiad

Yargı Hizmetlerinde Kalite ve Kalite Unsurları

TÜSİAD Yargı Reformu Çalışma Grubu başkanlığım sırasında yaklaşık 4 yıllık bir çalışmanın sonucunda yazmış olduğum bu raporun temel amacı; yargı reformu için net bir hedef ortaya çıkarmak ve bu hedef üzerinde mutabakat sağlamaktır. Zira hedefi belirli olmayan, üzerinde mutabakat sağlanmamış olan hiçbir çabanın başarı sansı yoktur. Yargı’da bir reformun başarılı olabilmesi de hedefinin net olarak belirlenmesine ve toplumsal mutabakat sağlanmasına bağlıdır.
bilirkisi-zumresi

Bilirkişi Zümresine Tanınan İmtiyazlı Korumanın Anayasa’ya Aykırılığı

İki genç meslektaşım Merve Kurdak ve Zeynep Koray ile birlikte kaleme aldığımız “Bilirkişi Zümresine Tanınan İmtiyazlı Korumanın Anayasa’ya Aykırılığı” isimli çalışma, “Bilirkişi” zümresinin Türk Yargı Sistemi içindeki yerini sorgulayan, eleştiren ve örneklerle uyaran bir meydan okumadır.
millet

Milletlerarası Tahkimde Yazılı Delille İspat Meselesine Pratik Bir Bakış

Değerli hocam Prof. Dr. Turgut Kalpsüz’ün görev vermesi sebebiyle başladığım araştırma sırasında Türk yargısının sorunlarının temelinde yatan kök sebebin; uyuşmazlık çözümünde kabul edilen ve istisnalar haricinde zorunlu olarak uygulanan, yazılı delille ispat ve davalarda iddiayı ispat amacı ile sınırlı olarak delil ibrazı olduğunu fark ettim.  
daha-iyi-yargi

Yargı Bağımsızlığı için ADALET YÜKSEK KURUMU Oluşturma Önerisi

Başkanı olduğum ‘Daha İyi Yargı Derneği’ çatısı adına, dernek üyelerinin katılımı ile geliştirmiş olduğum ‘Adalet Yüksek Kurulu’ oluşturma önerisi ile; Türkiye Cumhuriyeti’nin henüz çözememiş olduğu yargı sorununa çözüm sunulması, bugüne kadar ortaya çıkan tüm sorunların, güç mücadelelerinin, yargı bağımsızlığına müdahale etme isteği doğuran haklı sebeplerin giderilmesi ve yargının ideal yapıya kavuşturulması amaçlanmaktadır.
pdf-rapor

Türkiye’de Yargı Reformu Hakkında Tespitler, Öneriler ve Dilekler – Daha İyi Yargı Hareketi

Toplumda adalete karşı ciddi bir güvensizlik vardır. Bunun görünürdeki en önemli sebebi iş yükü ve birikmiş olan işlerin ortaya çıkardığı hatalı kararlar, gecikme ve hantallık görüntüsüdür. Adalete güvenin tesisi ve artırılması yolunda ilk önce iş yükü sorununa eğilinmeli, acilen kapsamlı ve doğru çözümler bulunmalıdır. Öte yandan Yargıya erişimle ilgili olarak Yargı’nın suiistimal edilmesi, haksızlıklara alet edilmesi ve bazılarının da ülkemiz yargısından kaçınmasına neden olan ciddi sorunlar mevcuttur.
bilirkisi

Bilirkişilik Kanunu Tasarısı Hakkında Görüş ve Öneriler

“Daha İyi Yargı Derneği” unvanından da anlaşılacağı üzere, Derneğimiz, “Demokrasimizin temel direği ve ülkemizin daha ileriye gitmesinin temel taşı olan Yargımızı ve işlevini iyileştirmek için çalışmak, Yargımızın tüm paydaşlarını ve ilgililenen her kişi ve kesimi kapsamak, ortak bir zeminde buluşturmak, çok sesli düşünüp farklılıklar arasında mutabakat sağlayarak yenilikçi, ilerici ve iyileştirici somut çözümler üretmek ve hayata geçirmek için çaba göstermek, yeni anayasa ve yasa çalışmalarına yargı reformu amaçlı öneriler getirerek