Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni

Değerli Ziyaretçimiz,

Web sitemize olan ilginiz için teşekkür ederiz. Kişisel verilerinizin gizliliğine ve güvenliğine önem veriyoruz.

Web sitemizde yer alan E-Bülten Üyeliği formunu doldurup kayıt olarak, etkinliklerimizden haberdar olabilir ve yayınlarımızın tarafınıza iletilmesini sağlayabilirsiniz.

E-Bülten Üyeliği formunun doldurulması kapsamında işlenen kişisel verileriniz hakkında veri sorumlusu olarak sizi işbu Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni ile, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında bilgilendirmek isteriz.

Ne Tür Kişisel Verilerinizi İşliyoruz?

Web sitemiz üzerindeki “E-Bülten Üyeliği” formunu dolduran ziyaretçilerin ad-soyad ve e-posta bilgileri (kişisel verileri) işlenmektedir.

İnternet sitemiz üzerinden e- bültene üye olarak bizimle herhangi bir bilgi paylaşmasanız dahi internet sitemizi ziyaretiniz sırasında elde edilebilecek diğer veriler için çerez politikamıza bakabilirsiniz. Şimdiden belirtebiliriz ki çerez politikamız uyarınca, internet sitemizi ziyaret deneyimizin ihtiyaçlarınızı karşılaması amacıyla ve analitik amaçla çerez türleri kullanılmaktadır. Ziyaretiniz sırasında, internet tarayıcınızın dili, bulunduğunuz saat dilimi, sayfalarımızda geçirilen süre ve arama motoru optimizasyon bilgileri vb. bilgiler elde edilmektedir ve kullandığımız araçlar vasıtasıyla internet sitemize yapılan ziyaretlere ilişkin bilgiler, bizlerle (hangi ülkeden kaç ziyaretçi olduğu gibi) anonim ve kümülatif olarak paylaşılmaktadır. Kullandığımız araçlar, işlediği kişisel verileri bizlerle paylaşmamaktadır. Diğer yandan rızanızı gerektiren çerez kullanımı için analiz ve reklam çerezleri gibi, ayrıca onayınız alınacaktır.

Kişisel Verilerinizi Hangi Amaçlarla ve Hukuki Sebeplerle İşliyoruz?

“E-Bülten Üyeliği” formunu doldurup üyelik kaydınızı tamamlamanız ile, edinilen kişisel verilerinizi E-Bülten Üyeliğiniz kapsamında size yayınlarımızı iletebilmek ve sizi etkinliklerimizden haberdar edebilmek amacı ile Kanun madde 5/2/c kapsamında (sözleşmenin kurulması ve ifası) ve Kanun madde 5/2/f (meşru menfaatlerin korunması) hukuki nedenlerine dayanarak işliyor olacağız.

Ayrıca, kişisel verileriniz, resmi makamlarca ilgili mevzuata uygun şekilde talep edilmesi halinde ve yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapılması zorunda olunan durumlarda resmi makamlara ya da idari mercilere açık rızanız olmaksızın açıklanabilecektir. Kişisel verilerinizin hukuki bir ihtilaf ile ilgili ya da potansiyel ihtilaflara ilişkin olarak gerekli olduğu ölçüde kullanılması ve mahkemeler ve diğer yetkili kurum ve kuruluşlarla paylaşılması da mümkün olabilir. Bu çerçevede kişisel verileriniz, hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla Kanun madde 5/2/ç’ye dayanarak ve hakların tesisi, kullanılması veya korunması kapsamında Kanun madde 5/2/e’ye dayanarak açık rızanıza gerek olmadan işlenebilecektir.

Kişisel Verilerinizi Kimlere ve Hangi Amaçlarla Aktarabiliriz?

Yalnızca yukarıda belirtilen Kişisel Verilerin işlenmesi amaçlarını yerine getirebilmek için gerekli olması halinde, ilettiğiniz Kişisel Verileriniz üçüncü kişi iş ortaklarımız, hizmet / destek / danışmanlık aldığımız üçüncü kişi firmalar ile ve gerekli hallerde hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirebilmemiz ve haklarımızın tesisi / korunması için zorunlu olması halinde kamu kurum ve kuruluşları ile yargı organlarıyla paylaşılabilecektir. Kişisel verilerinizin yurt dışına aktarımı söz konusu değildir.

Kişisel Verilerinizi Hangi Yöntemlerle Topluyoruz?

Kişisel Verileriniz, web sitemiz üzerinden ilgili formların online olarak doldurulması yoluyla ya da farklı iletişim kanalları aracılığıyla (telefon numaramız ve e-posta adreslerimiz gibi) ya da iş ortaklarımız vasıtasıyla sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanmaktadır. Bu bilgiler de yalnızca yukarıda belirtilen kapsamda işlenecektir.

Kişisel Verilerinize İlişkin Haklarınız Nelerdir?

Hatırlatmak isteriz ki Kanun uyarınca aşağıda belirtilen haklara sahip bulunmaktasınız:

  • Kişisel Verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, işlendiğine ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel Verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Kişisel Verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel Verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini talep etme, bu hakkınızı kullanmanız halinde bu durumun Kişisel Verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere de bildirilmesini isteme,
  • Kişisel Verilerinizin işlenme nedenlerinin ortadan kalkması halinde Kişisel Verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme, bu hakkınızı kullanmanız halinde bu durumun Kişisel Verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere de bildirilmesini isteme,
  • Elde ettiğimiz bilgilerin otomatik sistemler ile analizi yoluyla hakkınızda ortaya çıkan sonuca itiraz etme ve
  • Kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesi sebebi ile zarara uğramanız halinde tazminat talep etme.

Yürürlükteki mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerimiz saklı kalmak kaydıyla, sahip olduğunuz bu hakları istediğiniz her zaman ve en uygun şekilde kullanabileceğinizi taahhüt ederiz. Bunun için aşağıda bulunan iletişim bilgileri aracılığıyla bizimle iletişime geçmeniz yeterlidir:

Email: beyza.berber@gun.av.tr