Şeker Bayramı da dediğimiz Ramazan Bayramı bal gibi tatlı, güzel dilekler gerçek olsun. Ürünümüz bereketli, sofralarımız zengin, insanlar sağlıklı, huzurlu, mutlu ve umutlu olsun. Ailelerimiz, evlerimiz ve devletimiz mükemmel olsun, ülkemiz insanımız gönensin, her günümüz bayram gibi olsun.
Yargı, yasama ve yürütme güçlerimiz ile mükemmel devlet mimarisi kuralım, hukuk ve adalet harcı ile güçlendirelim. Güçlü ve müreffeh olalım, kendimize güven duyalım ve etrafımıza güven salalım.

Mükemmel Devlet Mimarisi için siyasetçi ya da değil kim olursak olalım şahsi ve siyasi menfaatlerimizi, önyargılarımızı ve tabularımızı bir kenara bırakalım, mükemmel bir yapı tasarlayalım. Toplum menfaati için çalıştığımızda kişisel olarak daha çok kazanacağımızın bilelim.
En başta yargıyı mensupları olgun, bilgili, tecrübeli ve işinin ehli olan, topluma kaliteli hizmet vererek hukukun üstünlüğünü sağlar, kendisi hukuka en üst derecede riayet eder, halka, yöneticilere ve dünyaya güven verir, tam bağımsız ve tarafsız hale getirelim.

Bayram gibi bayram için

Yargımız en başta siyasetçileri, devasa devlet gücünü kullanan yöneticileri, bütün kamu görevlilerini devleti yönetirken hukuk ile sınırlandırsın, suiistimalleri önlesin, siyasi ahlakı güçlendirsin, siyaseti menfaat edinme değil halka hizmet yeri haline getirsin.
Siyasetçiler hukuka, ahlaka, adalete ve halkın menfaatine aykırı talimat verseler bile yargı; memurların hukuka uymalarını sağlayarak devlet yönetiminde istikrarı sağlasın, siyasetçiler hükümet kuramasa, hükümetler düşürülse bile devletin işleyişi olumsuz etkilenmesin,
Seçim barajları yüzde 1’e indirilsin, marjinal ve aykırı görüşlüler de bu ülkede yaşayan herkes TBMM’de temsil edilsin. Delegelik ve blok liste seçimler yasaklansın, parti yönetimlerini tabanları belirlesin, siyasi partilerde lider ve merkez yönetim oligarşisi sona ersin.
TBMM’de siyasi partiler seçimlerde aldığı oy oranında sandalye sahibi olsun. Yüzde 30 oy alan parti suni olarak TBMM’de tek başına çoğunluk olmasın, diğer partilerin desteğini ve mutabakatını almak zorunda olsun ama yönetim istikrarlı olsun.

Kamu yönetiminde de bayram olsun

Milli güvenlik, dış politika, para politikası, eğitim, diyanet, RTÜK gibi konularda toplumun kahir çoğunluğunu temsil eden mutabakat sağlayan anayasal kurumlar oluşturulsun, ileri geri gitmelerden sağa sola savrulmalardan kurtulalım, istikrar ve öngörülebilirlik gelsin.
Hükümeti kurma ve sürdürme sorununa akıl, mantık ve müzakereyle Türkiye’nin gerçeklerine uygun, hükümetin kolay düşürülemeyeceği kalıcı çözüm bulunsun. Gerektiğinde yenisi yönetim boşluğu olmadan kurulabilsin. Hükümet TBMM’nin ve yargının etkin denetimine tabi olsun.

Her an devlette, siyasette, yargıda ne oldu, döviz ne oldu, enflasyon kaça çıktı, TÜİK’e mi ENAG’a mı inanmalı, yarın ne olacak diye sorduğumuz günler gitsin 10-20 sene sonra nerede olacağımızı öngörebildiğimiz, işimize gücümüze baktığımız güzel günler gelsin,
Hayatımız gönül huzuru bulduğumuz, kalplerimizin sevgi dolduğu, dertlerimizi sorunlarımızı hoş seda bırakan tartışmalarla kendi kendimize çözebildiğimiz, dostluk ve muhabbet dolu günlerle dolsun.
Sağlık, mutluluk ve esenlikler olsun.
Bayramınız kutlu olsun.