"Yargısal meslek kuruluşları" etiketli yazılar

Türkiye’nin yargı sistemi adli ve idari yargı olarak iki kola ayrılır. Her kolda mahkemeler üç derecelidir: Her idari birimdeki ilk derece mahkemeleri, 15 ayrı coğrafi bölgedeki “istinaf” yani bölge mahkemeleri,…

3 dk.

Hâkim, savcı ve avukat meslekleri, yargının kurucu unsurlarıdır. Zira bu üç meslek tez, antitez ve sentez işlevlerini üstlenerek uyuşmazlıkları çözerler. Farklı roller üstlenseler de birbirinin eksiğini ve yanlışını ortaya çıkararak…

3 dk.

Her sene dörtte birinin görev yerlerini gerekçesiz denetimsiz kararlarla değiştiren, oraya buraya tayin eden Hakimler ve Savcılar Kurulu’na (HSK) karşı hâkim ve savcıları kim savunacak? Kurunun arasında yaşların da yanmasını,…

4 dk.