Türkiye’nin Orta Demokrasi Sorunları ve Çözüm Yolu

Mayıs 2018’de yayımladığım “Türkiye’nin Orta Demokrasi Sorunları Yargı, Hesapverirlik, Temsilde Adalet ve Çözüm Yolu” isimli kitabım, Türkiye’nin “orta demokrasi” aralığında değerlendirilmesine neden olan “kanıksanmış” sorunlarını ve kök sebeplerini, bir avukat gözü ile belirleyerek çözüm önerileri geliştiren kapsamlı bir reform önerisi niteliğindedir.

Kitapta belirlenen sorunların tamamının “hukukun üstünlüğü aksamaları” yansımaları olması nedeniyle bu kitabın adını Türkiye’nin Hukukun Üstünlüğü Sorunları: Yargı, Hesapverirlik, Temsilde Adalet ve Çözüm Yolu” olarak da koyabilirdim.

Türkiye’nin özünde, demokrasi değil, Yargı’da hesapverirlik ve temsilde adalette ‘hukukun üstünlüğü’ sorunu yaşamakta olduğuna dikkat çektiğim, çözüm yolunun Yargı’da ve kamuda hesapverirliği, yani hukukun üstünlüğünü sağlamaktan geçtiğini örnekleriyle anlattığım “Türkiye’nin Orta Demokrasi Sorunları ve Çözüm Yolu” kitabım, Türkiye’nin kıt imkanları ile yetiştirdiği, kapsamlı uluslararası hukuk deneyimine sahip bir hukukçu olarak ülkemin temel sorunları hakkındaki tespitlerimi ve bu sorunların çözümü için çözüm önerilerini içermektedir.

Anadolu’nun her bir köşesinden iş dünyası sivil toplum kuruluşlarının oluşturduğu Türkiye İş ve Girişim Dünyası’nın temsilcisi olan TÜRKONFED’in kitabımın yönetici özetini “Orta Gelir ve Orta Demokrasi Tuzakları” raporu olarak benimsemiş olmasından, ve sorunların çözümü yolunda önemli bir ilk adımı birlikte atmış olmaktan gurur duyuyorum.

Tüm Kitaplar